Dzierżyński’s monument

Feliks Dzierżyński's monument in Warsaw

Feliks Dzierżyński’s monument in Warsaw

Dismentlement of Feliks Dzierżyński's Monument in Warsaw on November 11, 1989

Dismentlement of Feliks Dzierżyński’s Monument in Warsaw on November 11, 1989