Quiz o Piłsudskim

Pytanie 1: Czy Józef Piłsudski odwiedził Japonię?

Tak, w 1904 roku, podczas wojny rosyjsko-japońskiej.

Nie, nigdy.

Tak, jako Naczelnik Państwa, w 1920 roku.

Zdjęcie z pobytu Józefa Piłsudskiego w Japonii

Józef Piłsudski (stoi z prawej strony) w Japonii w 1904.

Pytanie 2: Czy Józef Piłsudski został uczczony na banknocie o nominale dwóch milionów złotych?

Tak.

Nie, jego wizerunek miał się pojawić na banknocie pięciomilionowym, który jednak ostatecznie nie został wprowadzony do obiegu, ze względu na denominację w 1995 roku.

Nie, nigdy nie planowano wprowadzenia banknotu z jego wizerunkiem.

Banknot z Józefem Piłsudskim

Banknot z Józefem Piłsudskim

Pytanie 3: Czy Józef Piłsudski był generałem?

Nie, nie był żołnierzem.

Tak, zanim został Pierwszym Marszałkiem Polski.

Nie, ominął ten stopień, zostając Pierwszym Marszałkiem Polski.

Medal przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego

Medal przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pytanie 4: Czy Plac Józefa Piłsudskiego w czasie II wojny światowej nazywał się Adolf Hitler Platz?

Tak.

Nie, w Warszawie nigdy nie było Adolf Hitler Platz.

Nie, tak w czasie II wojny światowej nazwano Plac Zamkowy.

Adolf Hitler Platz w Warszawie w czasie II wojny światowej

Adolf Hitler Platz w Warszawie w czasie II wojny światowej

Pytanie 5: Czy Józef Piłsudski generalnie był lubiany przez polskich Żydów?

Nie; w tym czasie w Polsce prawie nie było Żydów.

Nie, był faszyzującym dyktatorem.

Tak, był często przez nich nazywany Obrońcą Żydów.

Józef Piłsudski witany przez polskich Żydów w Dęblinie

Józef Piłsudski witany przez polskich Żydów w Dęblinie